Anasayfa. İşler.

ODTÜ İşletme Bölümü Çok Amaçlı Bilgisayar İşliği


"Jenerik" bir ofis alanının firma çalışma kültürüyle yorumlanarak tecrübe merkezli, akılda kalıcı mekana dönüştürülmesine odaklanan bir büyüme projesidir.

İşletme Bölümü’nün de içerisinde yer aldığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (B) binası 1991 yılında inşa edilmiş. Artan öğrenci sayısı, değişen öğrenme pratikleri ve gelişen teknolojiyle beraber bazı mekanlar ihtiyaca cevap verememeye başlamış, bina içerisindeki çeşitli noktalara anlık çözümler üreten eklentiler yapılmış. Bilgisayar laboratuvarı da bu mekanlardan biri. Ortada bir koridor ve iki yanda masalar şeklinde düzenlenmiş, yapıya eklenen server odası vb işlevler için derme çatma kurulmuş odacıklarla istila edilmiş olan ve yalnızca dersler esnasında kullanılan İşletme Bilgisayar Laboratuvarı bir yenileme projesi kapsamında tekrar ele alındı. Bu projeyle, eğitim işlevleri ve sosyal işlevlerin bütünleştirilmesi, bilgisayar laboratuvarının öğrencilerin zorunlu olmadıkça kullanmadığı salt derslik mekanı olmaktan çıkıp farklı kullanımlara olanak sağlamak üzere çok işlevli bir etkileşim mekanına dönüştürülmesi hedeflendi.

Halihazırda yalnızca derslik olarak kullanılan bilgisayar laboratuvarı 7 gün 24 saat kullanılacak ve grup toplantıları, serbest çalışma ve odak çalışma gibi ders dışı aktiviteleri de içerecek şekilde yeniden programlandı. Bu aktivitelerin birbirinden bağımsız olarak aynı anda ve birbirlerini rahatsız etmeyecek şekilde gerçekleştirilebilmeleri için laboratuvar mekanı öncelikle ders-seminer alanı ve ders dışı aktivite alanı olmak üzere iki ana bölgeye ayrılırken bu bölgelerin ara kesitine gerektiğinde bu iki bölgeyle beraber, gerektiğinde ise kendi başına çalışabilecek bir alt mekan yerleştirildi.

Tasarım : Motto Mimarlık      www.mottomimarlik.com

Uygulama : Palto Yapı / Motto Mimarlık

Fotoğraflar : Duygu Tüntaş